Inflation och deflation och deras inverkan på valutahandel

Valutamarknaden är full av osäkerheter och ekonomiska förändringar, med inflation och deflation som två monetära fenomen som påverkar handelsvärlden.

Att förstå effekterna av inflation och deflation på dina ekonomiska ansträngningar är avgörande för att upprätta en framgångsrik handelsstrategi och erövra forexindustrin. Vi på Trading Education är här för att guida dig genom din forexutbildningsresa.

Tveka inte att registrera dig för vår gratis valutahandelskurs som ger dig en början på valutahandel.

Inflation och deflation och deras inverkan på valutahandel

Vad är inflation och varför är det viktigt i Forex-industrin?

Valutamarknaden, som anses vara den största finansmarknaden i hela världen, kännetecknas av olika fluktuationer och ekonomiska förhållanden, såsom inflation och deflation.

Inflation är en indikator som visar i vilken takt priserna på varor och tjänster stiger i en ekonomi. Med prisökningen kan en valuta köpa mindre än tidigare och dess köpkraft minskar.

Vi bör notera att inflationen kan delas in i tre kategorier (efterfrågan, kostnadsdriv och inbyggd inflation); två av de vanliga indexen för att uttrycka inflation är konsumentprisindex (KPI) och grossistprisindex (WPI).

 1. Efterfrågeinflation sker när efterfrågan på varor är högre än ett lands produktionskapacitet. Det kan också hända när penningmängden eller devalveringen i ett lands valuta ökar.
 2. Cost-push inflation är ett fenomen som händer när en produktionskostnad ökar, inklusive arbetskraftskostnader.
 3. Den inbyggda inflationen baseras däremot på förväntningar och den så kallade löneprisspiralen. När priserna stiger förväntar sig folk mer löner; när lönerna ökar stiger också kostnaderna.

Det finns också hyperinflation när priserna stiger i extremt snabb takt. Hyperinflation är ofta ett resultat av krig och social oro, med Europa efter andra världskriget, särskilt Ungern, som ett tydligt exempel på hyperinflation.

Observera att de som innehar kontanter kommer att påverkas negativt av inflationen, medan de med tillgångar, såsom aktier, kan dra nytta av inflationen. Det är ett lands myndighet eller centralbank som ska hålla inflationen inom rimliga gränser.

Inflation och valutahandel

inflation och valutahandel

På grund av inflationseffekten på ett lands valuta, växelkurserna med andra valutor ändras också. Observera att denna effekt ofta är negativ. Inflationen är också kopplad till räntor som påverkar valutakurser; experter hävdar att låga räntor sällan lockar utländska investeringar.

Om det inte finns någon efterfrågan på en valuta, är önskvärdheten att köpa och sälja denna valuta vara låg. Eftersom det upplevda värdet av vilken fiatvaluta som helst har betydelse kan ett land med hög inflation fortfarande ha en valuta som är mer önskvärd i handelsvärlden. Inflationen är dock inte alltid jämförbar mellan länder. När allt kommer omkring är det ingen hemlighet att fiatvalutor inte har något egentligt värde jämfört med guld.

Det är inte bara inflationen som påverkar utländska investeringar och handel; ett lands politiska stabilitet är också en avgörande faktor i valutan, liksom dess ekonomiska tillväxt och skuldnivåer.

Vad är deflation och dess inverkan på Forex Trading?

Deflation är ett annat ekonomiskt problem som kan påverka valutavärlden. Deflation definieras som negativ inflation eller när inflationen går under 0%. Deflation leder till en minskning av priserna och en ökning av värdet på ett lands valuta. Deflation kan orsakas av sammandragningar av ett lands penning- och kreditförsörjning, ökad produktivitet eller stram penningpolitik. Dessutom sker deflation ofta efter tider med artificiell monetär expansion.

Intressant nog hände några av de mest betydande deflationskriserna i världen på 30-talet i USA, på 90-talet i Japan och under den stora lågkonjunkturen i USA. Tekniska framsteg i dag påverkar också världsekonomin, produktiviteten, kostnaderna och efterfrågan.

Faktum är att alla förändringar i den globala ekonomin påverkar investeringar och handel. Vi bör notera att även om deflation gynnar konsumenterna, kan det också ha en negativ effekt på den finansiella sektorn. Ett exempel som många ekonomer ger är låntagare som måste returnera pengar som är värda mer än vad de har lånat. Samtidigt kan deflation gynna företag med höga kassareserver och lite skuld.

Deflation och valutahandel

deflation och valutahandel

Som nämnts ovan har deflation en betydande inverkan på ett lands ekonomi. För att ge ett exempel kan deflation leda till en sänkning av aktiekurserna.

I valutavärlden spelar omständigheterna bakom deflation, liksom centralbanker, en avgörande roll. Till exempel, om deflation orsakas av låg efterfrågan och dålig lönsamhet hos företag, kan ett lands valuta devalveras och utländska investerare avskräcks.

Reflation, som motsatsen till desinflation, kan också hända. Här bör vi notera att reflering definieras som att stimulera ett land genom att öka penningmängden, sänka räntorna och tillämpa skattesänkningar, särskilt efter en period av finansiell avmattning.

Därför råder det ingen tvekan om att deflation är en rörlig kraft i forex. Intressant är att när man handlar USD / JPY och USD / EUR – två populära par – kan rädslan för deflation locka investeringar mot dollarn. Här kan du lära dig mer om olika valutapar, inklusive exotiska valutapar.

Hur man spårar inflation och deflation i Forex

Det råder ingen tvekan om att inflation och deflation är två allvarliga fenomen som kan påverka valutahandel och andra investeringar. Att hålla reda på nyheter och globala data är viktigt för att hjälpa dig att förstå effekterna av inflation och deflation på din valutahandelsstrategi och mål.

 • Kontrollera olika valutahandel- och centralbankers webbplatser. Glöm inte att centralbanker kan kontrollera valutor direkt.
 • Kom ihåg att det inte bara är inflationstakten som spelar roll utan också marknadsnyheter och förväntningar innan den officiella publiceringen av data.
 • Glöm inte att deflation och reflation också spelar en avgörande roll i valutahandel.
 • Tänk på olika faktorer som kan påverka forexindustrin, såsom politik, global handel och sociala problem.

Hur man handlar Forex i tider av inflation eller deflation

inflation och deflation i forex

Även om handelsvärlden präglas av ständiga förändringar är det möjligt att handla forex i tider med inflation eller deflation. Ett av huvudstegen är att få en djup förståelse för valutavärlden.

 • Investera tillräckligt med tid i valutahandelsutbildning och delta i olika online-seminarier och forum. Glöm inte att du kan anmäla dig till vår gratis valutahandelskurs här.
 • Tveka inte att kontakta andra valutahandlare och lära dig av de bästa i branschen.
 • Oavsett om du bestämmer dig för att handla forex deltid eller heltid, skapa en trevlig handelsrutin och glöm inte att upprätthålla en hälsosam livsstil är avgörande.
 • Beroende på dina mål kan du utforska olika alternativ och handelsstrategier. Rädsla har ingen plats i valutahandel.
 • Med tiden bör du skapa en konsekvent handelsstrategi eftersom konsekvens är nyckeln till framgång i forex.
 • Håll koll på olika finansiella indikatorer, sociala frågor och nyheter, eftersom det finns många faktorer som påverkar världsekonomin och valutahandeln.
 • När det gäller inflation och deflation, samla så mycket valutahandelsdata som möjligt för att hålla dig före marknaden.
 • Förstå vikten av valutahandelpsykologi och lär dig att kontrollera dina känslor. Handla aldrig med girighet eller hämnd.
 • Acceptera att valutamarknaden ständigt förändras, så att förlora är en del av spelet. När allt kommer omkring är att vinna och förlora två sidor av samma mynt.

Nyckelord

 • Forex, som anses vara den största finansmarknaden, är full av osäkerheter och ekonomiska förändringar, men också finansiella möjligheter.
 • Inflation och deflation är två fenomen i världsekonomin som påverkar valutahandeln.
 • Inflationen visar hur snabbt priserna på varor och tjänster stiger i en ekonomi.
 • Deflation inträffar när inflationstakten går under 0%; det leder till en sänkning av priserna och en ökning av värdet på ett lands valuta.
 • Räntor, produktivitet, sociala problem, tillsammans med många andra faktorer, påverkar valutahandeln i tider med ekonomisk oro.
 • Det upplevda värdet av ett lands valuta spelar också en avgörande roll i valutahandeln.
 • Att hålla reda på nyheter och handelsdata, inklusive marknadsförväntningar, är viktigt för att hjälpa dig att tämja valutahandeln.
 • Utbildning, övning, konsistens och självkontroll behövs också för att bli en framgångsrik valutahandlare.

Världsekonomin är en labyrint av ekonomiska förändringar och fluktuationer, såsom inflation och deflation. För att bli en framgångsrik valutahandlare måste man förstå alla internationella ekonomiska händelser där ute, inklusive utbyte av produkter, tjänster och valutor.

Vi på Trading Education är här för att hjälpa dig att bli ett forex trading-ess vars rörelser inte påverkas av dagens ekonomiska oro. Utforska bara vår hemsida och registrera dig för vår gratis valutahandel.

Om du gillade den här artikeln, vänligen ge den en gilla, kommentera och dela med alla som kan tycka att den är intressant.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Please Follow Us
Facebooktwitter
Promo
banner
Promo
banner